Nakba |  Moviment Graffitti Malta.
15/05/2018

Nakba

llum il-Palestinjani jfakkru n-Nakba – il-Katastrofi – meta fl-1948 huma sfaw imkeċċija minn arthom sabiex ikun jista’ jinħoloq stat Iżraeljan. Fl-1948, il-Palestinjani kienu fil-maġġoranza assoluta f’dik l-art, u s-settlers Żionisti (persuni li jemmnu li hemmhekk għandu jkun hemm stat esklussivament Lhudi) kienu f’minoranza. Għalhekk, skont iż-Żionisti, biex seta’ jinħoloq stat Iżraeljan b’maġġoranza Lhudija, il-Palestinjani kellhom bilfors jitkeċċew minn arthom.


U hekk ġara.


Militias Żionisiti, bi pjan li kienu ilu jiġi mħejji snin, marru fil-villaġġi u l-bliet Palestinjani, qatlu mijiet, ħarqu djar u keċċew ‘il fuq minn 700,000 elf Palestinjan minn arthom. Dawn, sal-lum il-ġurnata, għadhom rifuġjati.


Iżda fl-1948 l-Iżrael ma rnexxilux jkeċċi lill-Palestinjani kollha, u lanqas jieħu l-art kollha li ried jieħu. Għalhekk, minn dak iż-żmien ‘l hawn baqgħet il-missjoni tal-istat Iżraeljani li jagħmel il-ħajja tal-Palestinjani miżerja, li joqtol u jkeċċi kemm jista’ jkun Palestinjani u jaħtaf kemm jista’ jkun iktar art.


U huwa propju dan li qed jiġri f’dawn il-ġranet, fejn għexieren inqatlu fl-Istrixxa ta’ Gaża. Din hija l-kontinwazzjoni tan-Nakba – il-Katastrofi - li biha il-Palestinjani qed jispiċċaw dejjem iktar maqtula u mkeċċija minn arthom, u dan bil-kompliċità attiva ta’ ħafna pajjiżi b’saħħithom madwar id-dinja.


Iżda hemm, u se jibqa’ jkun hemm, ukoll miljuni ta’ nies - u aħna fosthom - li juru solidarjetà sħiħa mal-poplu Palestinjan, li jsemmgħu leħenhom favur il-ġustizzja, u kontra l-kolonjaliżmu u l-ħruxija tal-istat Iżraeljan.


 PALESTINA ĦIELSA!