Miżieb and Aħrax petition gets over 10,000 signatures |  Moviment Graffitti Malta.
12/05/2020

Miżieb and Aħrax petition gets over 10,000 signatures

Spazji Miftuħa coalition backed by more organisations


A petition started by the Outdoor Recreation and Camping Association Malta to defend public access to Aħrax and Miżieb has surpassed the figure of 10,000 signatures. The petition, also hosted by NGO Coalition Spazji Miftuħa, is demanding that access to l-Aħrax and Miżieb remains open all throughout the year instead of being sealed off to a lobby for nine out of twelve months.


In just a few days since its launch, Spazji Miftuħa has also received the backing of more organisations, reaching a total of 30 groups endorsing the coalition and its demands.


The petition, survey and endorsement form can be found on www.spazjimiftuha.org. Spazji Miftuħa’s Facebook page is https://www.facebook.com/spazjimiftuha/.


In the meantime, the coalition has sent out a second open letter to the Prime Minister reminding him of the request for a meeting about the issue, sent on Tuesday 28th April, to which no official reply has been received.

____________________________________________________


Il-petizzjoni għall-Miżieb u l-Aħrax taqbeż l-10,000 firma
Spazji Miftuħa tirċievi l-appoġġ ta’ aktar organizzazzjonijiet


Il-petizzjoni li nfetħet mill-Outdoor Recreation and Camping Association Malta sabiex tiddefendi l-aċċess pubbliku għall-Aħrax u l-Miżieb għadha kif qabżet l-10,000 firma. Il-petizzjoni, li tinsab online fuq is-sit tal-koalizzjoni Spazji Miftuħa, qed titlob li l-aċċess għall-Aħrax u l-Miżieb jibqa’ miftuħ tul is-sena kollha minflok jingħalaq għal lobby waħda għal disa’ xhur minn tnax.


Fi ftit jiem mit-tnedija tagħha, Spazji Miftuħa rċeviet ukoll l-appoġġ ta’ iktar organizzazzjonijiet, fejn laħqet total ta’ 30 grupp li qed jappoġġja l-koalizzjoni u t-talbiet tagħha.


Il-petizzjoni, l-istħarriġ u l-formola tal-għoti tal-appoġġ jinsabu fuq www.spazjimiftuha.org. Il-paġna Facebook ta’ Spazji Miftuħa hija https://www.facebook.com/spazjimiftuha/.


Sadanittant, il-koalizzjoni bagħtet it-tieni ittra miftuħa lill-Prim Ministru fejn fakkritu fit-talba għal-laqgħa dwar din il-kwistjoni, li ntbagħtet l-ewwel darba nhar it-Tlieta 28 ta’ April, u li għaliha għadha ma waslet ebda tweġiba uffiċjali.