Protesta Kontra l-Ħakma tal-Iżviluppaturi - Id-diskors ta' Wayne Flask |  Moviment Graffitti Malta.
07/03/2020

Protesta Kontra l-Ħakma tal-Iżviluppaturi - Id-diskors ta' Wayne Flask

Make hay while the sun shines. Il-profeta qalilna biex, sakemm ikun temp tajjeb, naħsbu fil-ħsad.


Kienet ġurnata ta’ xemx meta bil-gafef tagħkom ħsadtu l-ħajja ta’ Miriam u tal-familja Pace. Ebda kliem ma jista’ jsabbar lil din il-familja, vittma oħra tar-regħba bla qies tagħkom.


Ebda kliem mhu se jsabbar lill-familja ta’ Maggie Smith, lill-familji ta’ għexieren ta’ ħaddiema tal-kostruzzjoni li mietu mingħajr dinjità, mingħajr ma biss nafu x’jisimhom. Kif għadhom bla sabar il-familji li tilfu djarhom is-sajf li għadda. X’għamlu ħażin dawn biex ħaqqhom dan kollu?


Ejjew inkunu ċari. Bl-investigazzjonijiet fuq dan il-qtil mhux se nagħlqu l-kapitlu. Mhux biss se tibqa’ miftuħa l-ferita, iżda jekk ma nħarsux waħda sew lejna nfusna u nagħrfu x’sirna bħala poplu, bħala pajjiż, bħala skjavi ta’ ekonomija bla skrupli, m’aħna se nfiqu qatt.


Ninsabu ostaġġi ta’ repubblika merkantili li tħares biss lejn il-profitt, mhux lejn id-diċenza. Ma nistgħux nibqgħu nsejħulu progress meta niesna qed imutu fi djarhom stess, mirduma mill-għaraq ta’ xbinhom, minħabba l-kilba għall-flus ta’ wħud li jaħsbu li huma ogħla mil-liġi u li jiswew iktar minn ħaddieħor.


L-aħħar li ltqajna kien is-sebgħa ta’ Settembru. Illum is-sebgħa ta’ Marzu. Mhux talli minn dak iż-żmien ġejtu titnejku u ma smajtux l-għajta tal-poplu, talli llum qed nibku l-mewt ta’ waħda minna.


Dan li qed taraw warajja, dan it-tiġrif li seħħ nhar it-Tnejn, mhuwiex inċident. Huwa r-riżultat ta’ snin u snin ta’ ħmieġ, ta’ sistema bla kuxjenza li tiffaċilita l-finanzjament illegali tal-partiti politiċi, tat-tfaqqir tas-saħħa tal-awtoritajiet, tat-telfa ta’ kull forma ta’ dinjità u rispett lejn iċ-ċittadini u lejn il-ħaddiema tal-kostruzzjoni stess.


Hija sistema li wasslet sabiex grupp żgħir ta’ nies mingħajr poter demokratiku jiktbu l-liġijiet, japplikawhom kif u fejn u meta jidhrilhom, għax flushom tahom it-twemmin li jistgħu jagħmlu dak li jridu.


L-Awtorità tal-Ippjanar hija l-ikbar falliment li qatt ra l-Mediterran, ġunta militari b’saħħitha maż-żgħir u servili mal-kbar. Il-Building Regulations Office ħadd ma jaf għalxiex jeżisti. Il-Lands tqassam l-artijiet bl-addoċċ u bix-xejn lill-kbarat tal-big business. L-infurzar huwa ineżistenti. Le, ħaqqna aħjar minn hekk!


Il-ħtija ta’ dak li ġara nhar it-Tnejn hija tassew ta’ ħafna nies. Ta’ dawk kollha li jew iffaċilitaw jew għażlu li jagħlqu ħalqhom fuq il-ħmieġ li hawn fl-industrija tal-kostruzzjoni. Hija l-ħtija ta’ dawk li taw u aċċettaw donazzjonijiet mill-kostruzzjoni għall-politika, għal minjaf liema favur. Hija l-ħtija ta’ min kiteb liġijiet bla sugu li jpoġġu l-piż dejjem fuq iċ-ċittadin, u qatt fuq l-iżviluppatur.


Kif torqdu bil-lejl intom?


Kif jorqod Robert Musumeci? Dak li għamel legal notice li qas hi tajba biex nimsħu l-warrani biha, aħseb u ara ssejħilha riforma?


Kif jorqod Michael Ferry tal-BRO, li suppost tinforza iżda ċċempel meta ċċempel qatt ma ssibhom?


Kif jorqod Sandro Chetcuti, il-verġni li ma jridx cowboys u għandu nies mill-kunsill tiegħu stess jisparaw kif ġie ġie?


Kif jorqod Johann Buttigieg, li fiż-żmienu fil-PA mexxa orġja sħiħa fl-Ippjanar?


Din hija is-sistema li ħolqu. Sistema li tant eżaġerat li qed tiekol lilha nnifisha u qed tidħol fi djarna bil-gafef.


Bħalissa mhuwiex żmien il-kontinwità, imma żmien is-serjetà, id-dixxiplina, żmien id-diċenza. Huwa ż-żmien li jsiru r-riformi, miktuba minn persuni kompetenti li għandhom il-pajjiż għal qalbhom, mhux buthom!


Għeżież sħabi, mhuwiex żmien il-biża’! Mhuwiex żmien is-silenzju. Jekk se noqogħdu kwieti se jibqgħu jagħmlu li jridu bina.


Għollu raskom, u flimkien niġġieldu l-arroganza, il-prepotenza, ir-regħba u l-viljakkerija ta’ dawn in-nies. Ingħaqdu flimkien, kulma għandkom x’titilfu hija l-biża’!


Il-ġlieda tkompli!