Musumeci, l-AvuPerit Gaffa tal-Iżviluppaturi, Jgħaddi minn fuq ir-Residenti. |  Moviment Graffitti Malta.
25/06/2019

Musumeci, l-AvuPerit Gaffa tal-Iżviluppaturi, Jgħaddi minn fuq ir-Residenti.

Ir-regoli l-ġodda mħabbra lbieraħ mill-Ministru Ian Borg huma frott ta’ konsultazzjoni qsajra ta’ ħamest ijiem, rekord nazzjonali ġdid, bl-għan li ma jiġix interrott għal żmien eċċessiv ix-xogħol ta’ skavar u demolizzjoni: inkella tirrabja l-lobby tal-iżviluppaturi. Il-konsultazzjoni injorat kwalsiasi tħassib dwar is-saħħa u l-benessri tar-residenti, iffukat biss fuq dak li jseħħ fis-sit tal-kostruzzjoni, u laqgħet id-disprezz tal-Kamra tal-Periti, il-Kummissjoni Ambjentali tal-Knisja, u NGOs oħrajn. Jekk wieħed jagħrbel l-istqarrijiet ta’ dawn l-entitajiet, jista’ jiġbor l-emendi l-ġodda f’żewġ kelmiet u partiċella: xogħol ta’ kafkaf.


L-awtur ta’ dan l-abbozz ta’ regolamenti ġodda huwa naturalment Robert Musumeci, in-numru 1 (għall-permessi fl-ODZ) u bniedem li mhux biss huwa avukat u perit f’daqqa iżda jiekol minn id il-gvern u l-iżviluppaturi f’daqqa. Meta affrontajnieh dwar din il-kwistjoni, l-Avuperit qalilna li anke hu, miskin, għandu d-dritt jaħdem.


M’aħniex niċħdulu dan id-dritt għax qas kelb ma trid tara bil-BMW bla petrol, iżda l-kunflitt ta’ interess ovvju u lampanti li għandu Musumeci bħala konsulent tal-gvern u perit b’rekord ta’ permessi f’ODZ jitla’ fil-wiċċ anke permezz ta’ din ir-“riforma.” U, riċentament, rajna għalxiex jista’ jwassal il-kunflitt ta’ interess.


Musumeci żamm lura milli jagħmel riforma olistika sempliċiment għax fil-mod kif jirraġuna hu u ħafna bħalu, l-iżviluppaturi u l-qligħ tagħhom importanti aktar minn kull ħaġa oħra: tant hu hekk, li hu stess jiekol minnu.


Musumeci żamm lura milli jagħmel riforma suret in-nies sempliċiment għax jaqa’ u jqum minn dak li ġara lir-residenti li tilfu djarhom.


Musumeci żamm lura milli jagħmel riforma serja, għax f’dan il-pajjiż, ir-residenti huma ċittadini tat-tieni grad, speċjalment imqabbla mal-iżviluppaturi, in-negozjanti, il-politiċi, u l-kapijiet tal-awtoritajiet lokali.


Sadanittant, għaddew disa’ ġimgħat minn meta ġġarfet l-ewwel blokka, u r-residenti għadhom ma rċevew ebda rimedju.


Se nibqgħu ninjoraw dak li ġara? Se nibqgħu ninjoraw liċ-ċittadin? X’inhuwa l-limitu tagħkom?