In-Nakba  |  Moviment Graffitti Malta.
15/05/2019

In-Nakba

Illum il-Palestinjani jfakkru n-Nakba – il-Katastrofi – meta fl-1948 huma sfaw imkeċċija minn arthom sabiex ikun jista’ jinħoloq stat Iżraeljan. Fl-1948, il-Palestinjani kienu fil-maġġoranza assoluta f’dik l-art, u s-settlers Żionisti - persuni li jemmnu li hemmhekk għandu jkun hemm stat esklussivament Lhudi - kienu f’minoranza. Għalhekk, skont iż-Żionisti, biex seta’ jinħoloq stat Iżraeljan b’maġġoranza Lhudija, il-Palestinjani kellhom bilfors jitkeċċew minn arthom.


U hekk ġara.


Militias Żionisiti, bi pjan li kienu ilu jiġi mħejji snin, marru fil-villaġġi u l-bliet Palestinjani, qatlu mijiet, ħarqu djar u keċċew ‘il fuq minn 750,000 Palestinjan minn arthom. Dawn, sal-lum il-ġurnata, għadhom rifuġjati.


Iżda fl-1948 l-Iżrael ma rnexxilux jkeċċi lill-Palestinjani kollha, u lanqas jieħu l-art kollha li ried jieħu. Għalhekk, minn dak iż-żmien ‘l hawn baqgħet il-missjoni tal-istat Iżraeljani li jagħmel il-ħajja tal-Palestinjani miżerja, li joqtol u jkeċċi kemm jista’ jkun Palestinjani u jaħtaf kemm jista’ jkun iktar art.


L-Iżrael illum il-ġurnata huwa stat ta’ Apartheid fejn in-nies li jgħixu fit-territorju mmexxi minnu huma maqsumin skont l-etniċità. Il-Palestinjani huma mċaħħda mill-aċċess għall-ilma, huma soġġetti regolarment għall-arrest jew detenzjoni fuq bażi arbitrarja, għandhom restrizzjonijiet biex imorru minn post għall-ieħor, djarhom jiġu kontinwament imwaqqgħin u huma imdawrin b'ħajt enormi ta' Separazzjoni.


Sadanittant, l-Iżrael qed ikompli jespandi l-iżvilupp illegali fix-Xatt tal-Punent. Is-settlers armati ta' kuljum jgħakksu lill-Palestinjani billi jaħarqulhom is-siġar taż-żebbuġ li jkunu ilhom ikabbru għal sekli sħaħ u billi jisparaw fuqhom bl-addoċċ. Gaza ilha assedjata kompletament mill-Iżrael għal dawn l-aħħar 12 snin li fihom inbidlet f'ħabs miftuħ, meqrud għal kollox minħabba attakki militari kontinwi.


Dan kollu jixhed il-kontinwazzjoni ta' ideoloġija Żionista li ħsiebha biex tikkolonizza art Palestinjana u telimina kemm jista' jkun Palestinjan


Iżda hemm, u se jibqa’ jkun hemm, ukoll miljuni ta’ nies - u aħna fosthom - li juru solidarjetà sħiħa mal-poplu Palestinjan, li jsemmgħu leħenhom favur il-ġustizzja, u kontra l-kolonjaliżmu u l-ħruxija tal-istat Iżraeljan.


Fejn hemm is-solidarjetà hemm it-tama.


PALESTINA ĦIELSA!