Moviment Graffitti Malta.  | Politika Nadifa, Soċjetà Ġusta
Event Details

30/11/2019

Near the Monument of Manuel Dimech, Castille

Free

See Event Details

Politika Nadifa, Soċjetà Ġusta

The state of our nation requires not only resignations, but also sobriety and radical change: Malta cannot remain hostage to the business class. As leftist individuals and organisations, we are meeting in front of Manuel Dimech’s monument in Castille Square to express our anger at what’s going on around us.


During this initiative, we will be presenting an open letter signed by Socialists, leftists and progressives in Malta about the situation in our country.


The event is open to the public, we encourage you to attend.
______________________________________________________________________________________________________________


Is-sitwazzjoni preżenti f'pajjiżna titlob mhux biss riżenji, iżda sobrjetà u bidla radikali: Malta ma tistax tibqa' ostaġġ tal-klassi tan-negozjanti. Bħala individwi u organizzazzjonijiet xellugin, se niltaqgħu ħdejn il-monument ta' Manuel Dimech, quddiem Kastilja, sabiex inwasslu l-għadab tagħna għal dak li għaddej madwarna.


Matul din l-inizjattiva, ser inkunu qed nippreżentaw ittra miftuħa iffirmata minn Soċjalisti, xellugin u progressivi f’Malta dwar is-sitwazzjoni ta’ pajjiżna.


Inħeġġu lill-pubbliku jingħaqad magħna.